läs mer…

Inspirationen del 10


Vässa din stil

Ganska många av de professionella fotografer som vi träffat har något de kan kalla Sin Stil. Det är viktigt att ha det som fotograf i en tid när nästan alla kan ta tekniskt fulländade bilder med automatikens hjälp. Men lika viktigt är det som fotograf att ifrågasätta den där stilen, eller åtminstone att utveckla den och våga prova sig fram med nya metoder och nya tekniker.

Tre steg att förnya sig:

  1. Bli eleven. Skaffa en mentor.
  2. Plugga. Läs en lärobok i foto och påminn dig om vad gyllene snittet verkligen är.
  3. Datorisera. gör ett funktionsmacro i Photoshop och behandla en hel serie bilder med det macrot för att se om du gillar det. Rätt vad det är har din identitet som fotograf fått lite nya kläder.

Svara