läs mer…

Inspirationen del 3A


Gör ett bildreportage

Är du sugen på att berätta en hel berättelse med din kamera? Kanske rent av öva dina färdigheter som bildjournalist? En fotograf ansluten till bildbyrån Magnum, vi har glömt vem det var, föreslog tre frågor att ställa sig själv innan fotograferandet börjar:
1. Är du själv intresserad av ämnet? (Om du är det är chansen stor att någon annan också är det.)
2. Går det att fotografera? (Rättare sagt – blir bilderna intressanta på sättet som du tänkt att skildra ditt ämne.)
3. Är det praktiskt möjligt för dig att göra det? (Glöm inte den klassiska journalistiska dängan att gräva där du står. Du kanske inte behöver åka utomlands för att göra bra bilder.)

Svara