läs mer…

Kreativa Landskrona kom ombord


Åtta politiker och tjänstemän i styrgruppen för Landskrona stads projekt Kela hade konferens och kick-off ombord.
Sanna Lilie, projektledare för KELA, Kreativt entreprenörskap i Landskrona rekommenderar upplägget:

Styrgruppen för projektet KELA – en satsning på kulturella och kreativa näringar i Landskrona, planerade en kick off inför hösten och eftersom foto och scenkonst är en näringsgrenar vi satsar extra på passade m/s Tintin oss perfekt med sitt unika erbjudande som rör sig inom just de områdena.
Evenemanget motsvarade våra förväntningar i allra högsta grad. Framför allt hade vi väldigt roligt och nu är ribban satt högt inför kommande styrgruppsmöten.
Jag vill absolut rekommendera det här upplägget, bland annat till förvaltningarna i Landskrona kommun och ledningsgrupperna där att göra som KELA. Vi fick så mycket mer ut av mötet på det här sättet. Ett skratt gör mycket för kreativiteten.

Svara